Indsend en anmodning

Servicehenvendelser er inddelt efter henvendelsestype: Fejlmelding, Support og Serviceopgave. Fejlmelding omfatter konstateret fejl i standardsoftware eller driften heraf. Support omfatter hjælp til brug af standardsoftware. Serviceopgave omfatter øvrige opgaver.

************* Vigtigt! Vedr. prioritet "Haster": Denne prioritet er forbeholdt uopsættelige problemer, der kræver umiddelbar handling. En stor mængde personer notificeres. Problemet kan være, at websitet eller en af vores services er nede eller lignende. Henvendelser som markeres med prioritet Haster, men som viser sig ikke at være kritiske, vil blive faktureret kunden med dobbelt timetakst, jf. leverandørens til enhver tid gældende prisliste.*************

Skriv adressen til den specifikke side, hvor vi kan se problemet.

Din sags titel

Ved oprettelse af ny opgave: Beskriv så nøjagtigt som muligt. Skærmdumps må gerne vise hele siden. Ved indmeldelse af fejl: Beskriv de helt specifikke skridt, der skal til for, at vi kan genskabe fejlen.

Tilføj fil eller slip filer her